Rok 2006  No. 1

O B S A H

                                           Editorial

 

 

I. Rovný, D. MIHINOVÁ: Európska únia  a   verejné zdravotníctvo

                                           Originálne práce