Rok 2006  No. 2-3

O B S A H

                            Editorial

J. Masarik: Verejné zdravotníctvo v informačnom veku

                            Originálne práce: