Rok 2006  No. 4

O B S A H

                            Editorial
 

L. Hegyi: Niektoré aspekty starnutia populácie v Európskej únii

                            Originálne práce