Rok 2004  No. 1

O B S A H

                                           Editorial

 

 

M. Šulcová, I. Čižnár, A. Egnerová, L. Hegyi:, R. Kováč, I. Rovný,  V. Šajter,  Verejné zdravotníctvo - včera, dnes a zajtra

                                           Originálne práce: