Rok 2004  No. 2-3

O B S A H

                            Editorial

A. Egnerová: Epidemiológia ako medicínsky odbor -  súčasť verejného zdravotníctva.

                            Pôvodné články: