Rok 2004  No. 4

O B S A H

                            Editorial
 

J. Přehnal: Systém péče o diabetiky vyššího věku ve světle evropských klinických doporučení - chyba

                            Pôvodné články: