Rok 2005  No. 2-3

O B S A H

                            Editorial

L. Hegyi: Komunitná medicína

                            Pôvodné články: