Rok 2007  No. 1

O B S A H

                                           Editorial

 

 

R. KOVÁČ: Partnerstvo pre zdravie

                                           Originálne práce