Rok 2007  No. 2-3

O B S A H

                            Editorial

L. HEGYI: Dlhodobá starostlivosť o seniorov

                            Originálne práce: