Rok 2008  No. 2-3

O B S A H

                            Editorial

HEGYI, L.: Výchova k zdraviu v dnešnom zdravotníctve

                            Originálne práce: