Rok 2008  No. 4

O B S A H

                            Editorial
 

POPOVIČ J.: Kríza finančných trhov a očakávané dopady na zdravotníctvo

                            Originálne práce