Rok 2009  No. 2-3

O B S A H

                            Editorial

Kováč, A.: Vzťah vedy a medicíny

                            Originálne práce: