Rok 2010  No. 2

O B S A H

                            Editorial

KOVÁČ, A.: Zdravotníctvo potrebuje vzdelaných manažérov

                            Originálne práce: