Rok 2010  No. 3

O B S A H

                            Editorial

Kováč, A.: Špecializácia v zdravotníckom povolaní

                            Originálne práce: