Rok 2010  No. 4

O B S A H

                            Editorial

Moricová, Š.: Verejné zdravotníctvo – hlavné úlohy a ciele

                            Originálne práce: