Rok 2013

No. 3

Ročník IX

O B S A H

                        Editorial

 

MORICOVÁ, Š.: K súčasnému stavu časopisu Verejné zdravotníctvo

 

                        Originálne práce:

 

 

Varjúová, A., Nikodemová, D., Greschner J. - Radiačná záťaž novorodencov v dôsledku rádiologických vyšetrení v Slovenskej republike

     

 

PALÚCHOVÁ, D.: Úskalia pripravovaného zákona o sociálnych službách

 

 

Prehľadné referáty

 

TÓTH, K., KÁDEK, P., PAGÁČOVÁ, I.: Trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi (§ 302 Trestného zákona)

 

 

 

HEGYI, L.: Rizikové faktory zraniteľnosti

 

 

Recenzné posudky

 

KLEMENT, C., MEZENCEV, R., BAJGAR, J.: Biologické a chemické zbrane. Pripravenosť a odpoveď