Rok 2013

No. 4

Ročník IX

O B S A H

                        Editorial

 

MORICOVÁ, Š., HEGYI, L.: Vzťah výchovy k zdraviu a podpory zdravia

                        Originálne práce:

 

 

Bottková E., Klement C., Maďarová L., Čamajová J., Avdičová M.: Streptococcus pneumoniae v NRC pre pneumokokové nákazy

 

 

 

Prehľadné referáty

 

PAGÁČOVÁ, I., TÓTH, K.: Štátny zdravotný dozor nad pitnou vodou a nad výrobkami určenými na styk s pitnou vodou

 

 HEGYI, J.:Maligný melanóm na Slovensku. Falošný poplach, alebo nebezpečný problém ?