Redakcia internetového časopisu

 

Adresa redakcie: Katedra preventívnej a klinickej medicíny
  Fakulta verejného zdravotníctva SZU
  833 03 Bratislava 37, Limbová 14
Tel. +421 2 59 370 574
E - mail vz.casopis@szu.sk