Redakcia internetového časopisu

vydáva Fakulta verejného zdravotníctva
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Vedúca redaktorka:   

MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH

Zástupca vedúceho redaktora:

RNDr. Ivana Pagáčová, PhD.

Členovia redakčnej rady:

doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD., mim. prof.

 

doc. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc.

  doc. MUDr. Jana Hamade, PhD.

 

prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.

  prof. MUDr. Eva Horváthová. PhD., MPH

 

prof. MUDr. Cyril Klement, PhD.

 

doc. MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD.

 

doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim.prof.

 

Prof. JUDr. Karol Tóth, PhD, MPH

 

 

Jazyková úprava:

 

Anglicky

doc. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc.

 

 

Technická a grafická úprava

Mgr. Milan Jankovič