Rok 2010 No. 1

O B S A H

                                           Editorial

 

 

KOVÁČ, R: Zamyslenie sa nad kvalitou vzdelávania

                                           Originálne práce