Rok 2011 No. 2 Ročník VIII

O B S A H

                            Editorial

Máderová, E.: Epidémia hemolytického uremického syndrómu (HUS) a hnačiek s prímesou krvi  spôsobenej  baktériou Escherichia coli v Nemecku

                            Originálne práce: