Rok 2007  No. 4

O B S A H

                            Editorial
 

A. KOVÁČ: Potreba manažérskeho vzdelania v zdravotníckej praxi

                            Originálne práce