Rok 2005  No. 1

O B S A H

                                           Editorial

 

 

M. Šulcová: Fakulta verejného zdravotníctva SZU - úlohy a perspektívy

                                           Originálne práce