Rok 2005  No. 4

O B S A H

                            Editorial
 

I. Čižnár: Verejné zdravotníctvo, veda a výskum v 21 storočí

                            Originálne práce